1. Muttawassith (setinngkat SMP/MTs)

  • Hafal Al-Qur’an 15 Juz
  • Mampu berbahsa Arab Aktif dan Pasif
  • Mampu bersaing di bidang  agama, life skill dan Sains

 

2. Kulliyyatuk Mu’allimin (setingkat SMA/SMK/MA)

  • Hafal Al-Qur’an 30 Juz
  • Mampu Berbahasa Arab Aktif dan Pasif’
  • Mampu membaca Kitab Arab
  • Mampu membuat Bahts Ilmiyah
  • Mampu bersaing di bidang agama, life skill dan Sains